Académie ÖMK (Spetsutbildning)

Inom Académie ÖMK har vi en specialkurs för den som vill lära sig musik från grunden på professionell nivå. Eller för den som vill söka till ex musikklass, estetisk linje, folkhögskola eller musikhögskola. Syftet med utbildningen är bl a att främja, stimulera och säkra återväxten av musiker inom framför allt det akustiska instrumentområdet och klassisk musik, men även inom andra instrumentområden och genrer.

Ni får en 30-40 min lektion på ditt huvudinstrument samt musikteori & gehörslära/ bi instrument varje vecka. Du kommer även att få deltaga i masterclass med kända artister/lärare både från Sverige och utomlands.

Våra musikhögskoleutbildade lärare har själva erfarenhet av att söka till olika skolor. Med vår erfarenhet och stor bredd inom området kan vi hjälpa dig med förberedelserna att söka till musikinriktade skolor. Intagningen till kursen äger rum i slutet av varje termin. Prata med er lärare om ni är intresserade alternativt kommer de rekommendera att ni söker. Flera av våra elever har gått vidare till Södra Latins musikgymnasium, Lilla Akademien, Nacka Musik Klasser och även startat karriärer som musiker. 

Om ni inte redan är elev hos oss går det ändå bra att söka till ÖMK Académie. Skriv ett meddelande till elevkontakt@ostermalmsmk.se för information kring ansökningsprocessen. Académien är tillgänglig för hela Stockholms län.

 

Nedan kan ni se några av våra före detta Académieelever spela:

Hanna Palm

Hanna har gått Academie sedan 2019 för Christopher Hästbacka

Felicia Svensson

Felicia har gått Academie sedan 2017 för Helena Algesten

Leo Sun

Leo har gått Academie sedan 2012 för Björn Rossby