Integritetspolicy

EU:s datahanteringsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), gäller som lag i hela Europa från och med den 25 maj, då den ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PuL). Vi på Östermalms Musik & Kulturskola tillämpar gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

När du via Nacka kommuns webbplats eller Östermalms Musik & Kulturskolas webbplats anmäler ditt barn till musik eller kulturkurs hos Östermalms Musik & Kulturskola får du först godkänna att vi behandlar dina personuppgifter. Som personuppgift räknas all sorts information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

INBÄDDAT INNEHÅLL FRÅN ANDRA WEBBPLATSER

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, via cookie-filer, bädda in spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

KONTAKTFORMULÄR

Genom kontaktformuläret på denna webbplats är det de uppgifter som lagras de fält som respektive formulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke. Ändamålet med insamlingen är vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, återkoppla om ärenden, påbörja undervisning.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Östermalms Musik & Kulturskolas kundregister över elever från Nacka Kommun ligger på Nacka kommuns dataserver och en dataserver, Glesys, där Östermalms Musik & Kulturskolas administrationsprogram finns, men vi har tillgång till uppgifterna för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Nacka kommun är personuppgiftsansvarig för sin hantering av personuppgifter inom själva kundvalet, därutöver har Östermalms Musik & Kulturskola, som en av kommunens anordnare, personuppgiftsansvar för hur personuppgifterna behandlas i vår verksamhet. Östermalms Musik & Kulturskolas kundregister över elever från utanför Nacka Kommun ligger på en av Östermalms Musik & Kulturskola hyrd dataserver, Glesys, där Östermalms Musik & Kulturskolas administrationsprogram ligger och där har Östermalms Musik & Kulturskola personuppgiftsansvar.

Östermalms Musik & Kulturskola AB ansvarar för de personuppgifter vi lagrar. Org-Nr 556643-4840, Rådjursstigen 38 1tr 170 76 Solna, 076-064 01 90, mail@ostermalmsmk.se

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

Vi skriver avtal för personuppgiftsbiträden med de leverantörer vi anlitar för bland annat ekonomiadministration, löneutbetalningar, kommunikation, undervisning och administrationsprogram. Samtliga personuppgiftsbiträden förbinder sig i avtalen att behandla personuppgifterna i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Förutom att handlägga själva ansökningarna via Nacka24 så kommer Era personuppgifter registreras i ett databaserat elevregister hos ÖMK. Uppgifterna behövs för att kunna bedriva undervisning och används för schemaläggning, lärarkontakt, registrering av närvaro och fakturaärenden gentemot Nacka kommun och kunder som ej är bosatta i Nacka kommun.

Uppgifterna delas med av skolan anställda lärare i syfte för schemaläggning och kontakt med elever för bestämmande av schemalagda tider/dagar/spelplatser samt registrering av närvaro.

I lärarnas avtal ingår att de anställda ska iaktta tystnadsplikt och ej sprida uppgifterna utanför skolverksamheten.

Dina personuppgifter kommer att sparas och gallras när personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen. Östermalms Musik & Kulturskola sparar därmed inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Vi lämnar inte heller ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer och använder dem inte heller till andra ändamål än till vad som anges i samband med att du lämnar personuppgifterna. Som nämnts ovan har Östermalms Musik & Kulturskolaavtal med vissa personuppgiftsbiträden som kan komma att hantera personuppgifter på uppdrag av Östermalms Musik & Kulturskola.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Du har rätt att få veta hur dina uppgifter behandlas av Östermalms Musik & Kulturskola och få ett registerutdrag om detta. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du kan även begära att hanteringen begränsas eller invända mot hanteringen av dina uppgifter samt begära att de uppgifter du själv har lämnat till oss flyttas till någon annan (s.k. dataportabilitet).

Om du anser att vi hanterat dina uppgifter fel, kan du klaga hos oss eller till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet.