Frågor och svar

Varför börja hos oss?
Hur hanterade ni covid-19?
Hur fungerar kulturskolechecksystemet?
Varför får jag en faktura trots att jag sagt upp min plats hos er?
Kan man anmäla sig till flera kurser samtidigt hos er?
Hur lång är kön till era kurser?
Jag anmälde mig men fick ingen bekräftelse?
Min skola står inte med som spelplats hos er, kan jag fortfarande anmäla mig till era kurser?
Jag tycker tjugo minuter är för lite, kan man anmäla sig till att ha längre lektioner?
Kan man börja i mitten av terminen?
Hur många lektioner är det per läsår?
Varför heter vi ÖMK?
Metodik: Vad är klusterspel?