Forskning

Vi alla talar om att musik främjar alla sinnen och är till exempel ett utmärkt medel för att stärka motorik och koordination. Men detta är inte bara tomt prat. Nedan har vi sammanställt länkar till publikationer som vi vill pusha lite extra för! Denna forskning tyder även på att musik påverkar kommunikationen mellan hjärnhalvorna positivt. Detta i förlängningen är positivt för all form av skolarbete.

Hur hjärnan påverkas positivt av pianosopel - techexplorist

https://www.techexplorist.com/playing-piano-boosts-brain-processing-power/55200/

Därför får du rysningar av musik – DN
https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/darfor-far-du-rysningar-av-musik/

Rytmkänsla kopplad till språkförmåga.
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/rytm-kopplad-till-sprakformaga

Musikaliskt engagemang förbättrar språket.
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/musikaliskt-engagemang-forbattrar-spraket

Musik gör barn smartare.
http://www.aftonbladet.se/wendela/familj/article20553263.ab

Körsång synkar våra hjärtan.
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/korsang-synkar-vara-hjartan

Utan musik går det käpprätt åt skogen.
http://www.svd.se/utan-musik-gar-det-kappratt-at-skogen

Förändrade sångideal ger barn sämre sångröst.
http://www.svd.se/forandrade-sangideal-ger-barn-samre-sangrost

En tondöv skolpolitiker.
http://www.unt.se/asikt/ledare/en-tondov-skolpolitik-2465636.aspx

Den hälsosamma sångfrasen.
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/496909?programid=4758