Gitarrkurser på ÖMK

Under paraplyet "gitarr" så undervisar vi på instrumenten Akustisk gitarr, Elgitarr, Elbas & Ukulele. Det går att växla mellan instrumenten under utbildningens gång, då de är nära besläktade och bygger på samma tekniker! Anmäl dig här!

På denna sida presenterar vi respektive instrument och besvarar vanliga frågor som berör nya elever.

 

 

Akustisk gitarr

"Akustisk" gitarr är gitarrer som är designade för att spelas utan förstärkning. Akustiska gitarrer kan delas in i två huvudkategorier:

Nylonsträngad gitarr

Nylonsträngad gitarr, också kallad "klassisk gitarr", är den vanligast förekommande gitarren. Det är den äldsta modellen av gitarr och är mjuk och lättspelad jämfört med stålsträngade gitarrer. Det är ett bra instrument att börja på även om man på sikt vill spela på stål- eller elgitarr. Som gitarrist så är det vanligt att man anpassar gitarrtypen efter sammanhang, och den nylonsträngade är bra för lugna miljöer och är skonsam på händerna.

Stålsträngad gitarr

Stålsträngad gitarr, också kallad "western gitarr", är vanlig i pop- & rockmusik. Den har en starkare klang än den nylonsträngade och passar bättre för mer högljudda miljöer. Den har en smalare hals, mer lik elgitarren, och är hårdare för händerna att spela på. Stålsträngade gitarrer brukar ofta spelas med plektrum, men kan även spelas "fingerstyle".

Elgitarr

Elgitarren är ett väldigt ikoniskt instrument som till följd av sin mångsidighet närvarar i oerhört många musikstilar. Elgitarren bygger på samma grundtekniker som de akustiska gitarrerna, men lägger även till en dimension av signalbehandling då man jobbar med formandet av den elektriska signalen som gitarren skapar. Detta skapar möjligheten att använda sig av olika effekttyper för att skapa ljud som sträcker sig långt ifrån den akustiska gitarren.

Elbas

Elbasen är utformad på samma sätt som gitarren och har samma placering på tonerna, fast i en lägre oktav och utan gitarrens två ljusare melodisträngar. Elbasen är ett väldigt användbart instrument och bildar tillsammans med trumsetet grunden i de flesta bandkonstellationerna. En härlig egenskap med elbasen är att eftersom den har samma grunddesign som gitarren så är det väldigt enkelt att växla mellan instrumenten.

Ukulele

Ukulelen är ett mindre stränginstrument med ursprung från Hawaii. Den är nära besläktad med gitarren och är ett bra alternativ för yngre barn då den kan fungera som en språngbräda till gitarren. Med det sagt så är det ett ordentligt instrument i sig och har en karaktäristisk klang som hörs i bland annat popmusik.