SJMF(Sweden Japan Music-Exchange Foundation)

SJMF:s huvudsakliga uppgift är att främja musikutbyte i Sverige anpassad för japaner, samt arrangera evenemang för att stötta japanska och svenska unga musiker i början av deras karriär.

Medverkade i ”Swedish Style in Tokyo” 2003 som arrangerades med svenska ambassadens initiativ, genom att introducera svensk musikkultur tillsammans med 8 svenska musiker, och även FMT vid föreläsningen ”Botning genom musik – Svensk musik och musikterapi”(Huvudarrangör: Stiftelsen Life Planning Center).
Medverkade i ”Tokyo Style in Stockholm” 2004 och arrangerade där ”Storstadens ljud – Musikens kalejdoskop”

Arrangerade 5-årsjubileumskonsert på Nybrokajen 11(före detta Kungliga Musikhögskolans lokal) 2006, där även japanska studenter introducerades.

Föreläste ”Musikterapi från Sverige som främjar att återskapa hjärnans funktioner FMT”(Huvudarrangör: Stiftelsen Life Planning Center) på St.Luke`s College Nursings aula 2007.
Startade projektet ”Sweden – Japan Music Culture Exchange” och skickade 5 svenska musiker till Japan 2009 där de gav konserter och föreläste i 4 städer.

Under samma projekt ”Sweden – Japan Music Culture Exchange” skickade SJMF 7 japanska musiker och studenter till Sverige 2010 där gav konserter och föreläste i 3 städer.

 

Japanresa 2018

Under november 2018 åkte delar av Östermalms Musik & Kulturskolas personal till Japan på studieresa. Våra lärare Christopher Hästbacka, Helena Algesten och Daniel Edvardsson uppträdde på Svenska Ambassaden i Tokyo, Toyosu Civic Center och på Nihon University med en blandning av svenska och japanska stycken. Detta var också ett led i festligheterna kring 150-årsjubileet för Sveriges och Japans diplomatiska relationer som pågick under 2018.

ÖMK:s lärare gjorde studiebesök på Musashino UniverstyKunitachi College of Music och Nihon University. Vi besökte även konst- och historiska museum samt upplevde japansk kultur såsom teceremonier.

Nedan kan man se ett kort bildspel från studiebesöket i Japan.

https://youtu.be/8rCRQA_WJkk