Foto, bok

Klang i Klaveret

Klang i Klaveret köper ni genom att betala till Bankgiro 5763- 2382 och i meddelanderaden anger ni elevens fullständiga personnummer (10 siffor) För våra elever erbjuder vi reducerat pris: 160:- För övriga gäller ordinarie pris: 179:- 

Nu finns den också hos Gottfrid Johansson T-Banehallen Hötorget!

Lilla Klang i Klaveret köper ni genom att betala till Bankgiro 5763-2382 och i meddelanderaden anger ni elevens fullständiga personnummer (10 siffor). Boken kostar 80:- och kommer i form av en pärm. Denna bok riktar sig mindre barn, under 6 år och de som ännu inte kan läsa bokstäver. Vi jobbar med färger i stället! Observera att denna utgåva endast kan köpas hos oss.

Klang i Gitarren

Klang i Gitarren köper ni genom att betala till Bankgiro 5763- 2382 och i meddelanderaden anger ni elevens fullständiga personnummer (10 siffor) För våra elever erbjuder vi reducerat pris: 171:-.
För övriga gäller ordinarie pris: 190:- och boken kan köpas på Gottfrid-Johansson vid Hötorget i Stockholm eller via Notposten.

Piano metodik

Skolan har en egen pianometodik som är utvecklad av rektor och grundare Sonoko Kase. Den pedagogik som används – och visat sig vara mycket framgångsrik för att lära nybörjare att spela piano – är en pedagogik som bygger på s.k. Klusterspel. Pianopedagogiken som beskrivs i boken har liknande teknik som tonsättaren Henry Cowell tillämpade redan i början av 1900-talet. Att spela i kluster är ett mycket lämpligt sätt att lära sig rörelsemönster som är vanliga i pianospel.

Denna pedagogik finns utförligt beskriven i en bok som rektor Sonoko Kase har skrivit; ”Introduktion till nya spelsätt – Klang i Klaveret pianoskola” (1988, Eriks Nothandel AB, Stockholm, Sweden).

Vi lever i en tid när kraven att följa med i utvecklingen ständigt ökar. Denna pianoskola är ett försök att föra pianoundervisningen ett steg närmare vår tid.

De olika spelsätt med kluster som utgör grunden till denna bok är inte så nya som de kanske kan uppfattas. Redan i början av nittonhundratalet använde den amerikanske tonsättaren Henry Cowell kluster i sina pianostycken. Sedan dess har det blivit ett vanligt uttrycksmedel. I en pianosamling av Gyorgy Kurtag (Lekar 1973-76) upplevde man redan klustren som en självklarhet.

 

 

Den här pianoskolan har hämtat inspiration från dessa klanger och vill delvis fungera som en inledning till dem samt också ta vara på de fina pedagogiska möjligheter som dessa spelsätt erbjuder. Att spela med kluster är ett mycket lämpligt sätt att lära sig de rörelsemönster som är grundläggande för pianospel genom att dessa rörelser blir stora och mycket tydliga. Det rätta sättet att spela med handflator och knutna händer följer precis samma handrörelser som används inom konstnärligt klassiskt pianospel. Det handlar om olika armrörelser, avspänning, balanskänsla etc. som ska hjälpa fingrarna till ett bra anslag. Sambandet med klassisk pianomusik blir uppenbart genom att de presenterade spelsätten kopplas direkt till traditionella stycken med anknytning till västerländsk musiktradition.

Denna bok kan användas på flera sätt, dels som en självständig pianoskola för nybörjare och dels som ett komplement – oavsett ålder och nivå – för att få hjälp till en avspänd hållning vid pianot och ett mer varierat utbud av musikaliska spelarter.

Första utgåvan av denna pianoskola publicerades i Japan 1987 (i Sverige 1988). Den ursprungliga utgåvan innefattade tre delar, men har nu omarbetats till denna bok och till en andra bok avsedd för mindre barn (från 4-5 år). I denna utgåva inkluderas flera idéer från våra lärare vid Östermalms Musik & Kulturskola.

Gitarrmetodik

På Östermalms Musik & Kulturskola har vi en unik gitarrmetodik som är utvecklad för att eleven skall kunna upptäcka glädjen i att spela gitarr redan vid första lektionstillfället. Metodiken är samlad i en bok som är författad av våra gitarrlärare som heter "Klang i gitarren" som gavs ut första gången 2021.
Vår vision är att eleven tidigt skall bli väl förtrogen med gitarren som instrument och dess musikaliska och praktiska kvalitéer. Vi har total fokus på individen och anpassar vår metodik helt efter behov.
Målsättningen med vår metodik är att eleven ska få en tydlig genomgång av gitarren och dess beståndsdelar.

Vi har ett grundläggande och tydligt progressionssystem för att lära sig läsa musik, från ett enkelt och roligt siffersystem vidare till tabulatur och det traditionella notsystemet.

Klang i Gitarren köper ni genom att betala till Bankgiro 5763- 2382 och i meddelanderaden anger ni elevens fullständiga personnummer (10 siffor) För våra elever erbjuder vi reducerat pris: 171:-.
För övriga gäller ordinarie pris: 190:- och boken kan köpas på Gottfrid-Johansson vid Hötorget i Stockholm eller via Notposten.