Mål och Visioner

Musikalisk utveckling

Östermalms Musik & Kulturskola vill lära ut ett hantverk; att behärska sångrösten eller ett instrument, samt öva upp bland annat elevens gehör, musikalitet och formkänsla. Genom musiken lär sig eleven förmedla känslor och upplevelser, så småningom även till en publik. Detta bidrar till ökat musikaliskt självförtroende.

Vi bemödar oss om att vid varje lektion möta eleven positivt och välkomnande, planera innehållet och disponera lektionstiden väl. Det är viktigt att lägga undervisningen på rätt nivå för varje elev samt ge tydliga instruktioner och individuellt anpassade hemuppgifter. Ibland får eleven spela eller sjunga sin egen favoritmusik, ibland lyssnar man tillsammans på och spelar/sjunger exempel på annan musiksmak eller musik från andra länder. Eleven får hjälp att planera sin övning. Vi lägger också vikt vid hur vi avrundar och avslutar lektionen.

Den enskilda lektionen kompletteras med erbjudanden om att spela i ensemble och möjlighet att spela inför publik på elevkonserter. Dessa konserter och terminsavslutningar ger eleven motivation att öva, skapar fokus i arbetet och ger erfarenhet av att spela eller sjunga inför en publik. Vi anpassar ambitionsnivån vid konserterna till elevernas erfarenhet samt strävar efter en atmosfär av spelglädje och lekfullhet.

 

Personlig och social utveckling

Vi vill inspirera eleven till egna initiativ samt väcka upp musikalisk lust, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att hjälpa eleven strukturera och planera sin övning vill vi göra eleverna självständiga.

Att lära sig behärska ett instrument stärker ofta elevens självförtroende. Vi vill även bidra till en förbättrad självkänsla, lära eleven att visa hänsyn och respekt och därigenom öka elevens sociala kompetens. I samspelssituationer får eleven erfarenheter av samarbete, tolerans, förståelse för andra samt att både kunna leda och följa.

Kulturell utveckling

Vi vill presentera musik som hör till svensk tradition: våra årstider, högtider och vår historia. Vi vill öka kunskapen om andra länders musik och vill låta eleven spela/sjunga musik från olika kulturer och ur olika musikgenrer.