Allmän Pedagogik:

Barn och Ungdomar

Att väcka barnens intresse för musik är inte svårt. Oftast kommer de självmant och vill börja spela ett instrument. Sedan gäller det att behålla deras intresse, att utveckla varje individs olika talanger, och framför allt att förmedla livsglädje genom musik.

Vi på Östermalms Musik & Kulturskola kompromissar inte på kvaliteten. Varje barns musikaliska intresse förvaltas på bästa möjliga sätt. Våra professionella lärare fångar upp barnens intresse och nyfikenhet, och lär barnen att bli musikälskare på ett pedagogiskt sätt.

Skolans unika pianometodik, som uppmärksammats även internationellt, bidrar till att barnen lär sig glädjen att musicera på ett lekfullt sätt.

Vuxna

Känner du lusten att börja spela musik, men känner dig för gammal?
Många upptäcker åter musiken och glädjen att musicera på äldre dagar. Kanske hade du inte tid när du var liten, kanske var du fullt upptagen av arbetet. Men nu har du tid över och vill göra någonting nytt? Eller kanske återuppta spelandet där du senast slutade?

Hos oss är alla välkomna, från barn till pensionärer. Det enda vi kräver är att du har viljan att lära.

Piano metodik

Skolan har en egen pianometodik som är utvecklad av rektor och grundare Sonoko Kase. Den pedagogik som används – och visat sig vara mycket framgångsrik för att lära nybörjare att spela piano – är en pedagogik som bygger på s.k. Klusterspel. Pianopedagogiken som beskrivs i boken har liknande teknik som tonsättaren Henry Cowell tillämpade redan i början av 1900-talet. Att spela i kluster är ett mycket lämpligt sätt att lära sig rörelsemönster som är vanliga i pianospel.

Denna pedagogik finns utförligt beskriven i en bok som rektor Sonoko Kase har skrivit; ”Introduktion till nya spelsätt – Klang i Klaveret pianoskola” (1988, Eriks Nothandel AB, Stockholm, Sweden).

Vi lever i en tid när kraven att följa med i utvecklingen ständigt ökar. Denna pianoskola är ett försök att föra pianoundervisningen ett steg närmare vår tid.

De olika spelsätt med kluster som utgör grunden till denna bok är inte så nya som de kanske kan uppfattas. Redan i början av nittonhundratalet använde den amerikanske tonsättaren Henry Cowell kluster i sina pianostycken. Sedan dess har det blivit ett vanligt uttrycksmedel. I en pianosamling av Gyorgy Kurtag (Lekar 1973-76) upplevde man redan klustren som en självklarhet.

 

 

Den här pianoskolan har hämtat inspiration från dessa klanger och vill delvis fungera som en inledning till dem samt också ta vara på de fina pedagogiska möjligheter som dessa spelsätt erbjuder. Att spela med kluster är ett mycket lämpligt sätt att lära sig de rörelsemönster som är grundläggande för pianospel genom att dessa rörelser blir stora och mycket tydliga. Det rätta sättet att spela med handflator och knutna händer följer precis samma handrörelser som används inom konstnärligt klassiskt pianospel. Det handlar om olika armrörelser, avspänning, balanskänsla etc. som ska hjälpa fingrarna till ett bra anslag. Sambandet med klassisk pianomusik blir uppenbart genom att de presenterade spelsätten kopplas direkt till traditionella stycken med anknytning till västerländsk musiktradition.

Denna bok kan användas på flera sätt, dels som en självständig pianoskola för nybörjare och dels som ett komplement – oavsett ålder och nivå – för att få hjälp till en avspänd hållning vid pianot och ett mer varierat utbud av musikaliska spelarter.

Första utgåvan av denna pianoskola publicerades i Japan 1987 (i Sverige 1988). Den ursprungliga utgåvan innefattade tre delar, men har nu omarbetats till denna bok och till en andra bok avsedd för mindre barn (från 4-5 år). I denna utgåva inkluderas flera idéer från våra lärare vid Östermalms Musik & Kulturskola.

Foto, bok

Klang i Klaveret köper ni genom att betala till Bankgiro 5763- 2382 och i meddelanderaden anger ni elevens fullständiga personnummer (10 siffor) För våra elever erbjuder vi reducerat pris: 160:- För övriga gäller ordinarie pris: 179:-  Nu finns den också hos Gottfrid Johansson T-Banehallen Hötorget!

Lilla Klang i Klaveret köper ni genom att betala till Bankgiro 5763-2382 och i meddelanderaden anger ni elevens fullständiga personnummer (10 siffor). Boken kostar 80:- och kommer i form av en pärm. Denna bok riktar sig mindre barn, under 6 år och de som ännu inte kan läsa bokstäver. Vi jobbar med färger i stället! Observera att denna utgåva endast kan köpas hos oss.

Gitarrmetodik

På Östermalms Musik & Kulturskola har vi en unik gitarrmetodik som är utvecklad för att eleven skall kunna upptäcka glädjen i att spela gitarr redan vid första lektionstillfället. Metodiken är samlad i en bok som är författad av våra gitarrlärare som heter "Klang i gitarren" som gavs ut första gången 2021.
Vår vision är att eleven tidigt skall bli väl förtrogen med gitarren som instrument och dess musikaliska och praktiska kvalitéer. Vi har total fokus på individen och anpassar vår metodik helt efter behov.
Målsättningen med vår metodik är att eleven ska få en tydlig genomgång av gitarren och dess beståndsdelar.

Vi har ett grundläggande och tydligt progressionssystem för att lära sig läsa musik, från ett enkelt och roligt siffersystem vidare till tabulatur och det traditionella notsystemet.

Klang i Gitarren köper ni genom att betala till Bankgiro 5763- 2382 och i meddelanderaden anger ni elevens fullständiga personnummer (10 siffor) För våra elever erbjuder vi reducerat pris: 171:-.
För övriga gäller ordinarie pris: 190:- och boken kan köpas på Gottfrid-Johansson vid Hötorget i Stockholm eller via Notposten.

Notläsning med magnetmetodiken

Notläsning ska vara enkelt och lustfyllt!
”Magnetmetoden” är ett verktyg som bidrar till att förenkla all inlärning av noter. Metoden är hämtad från Japan. Vi använder oss av särskilda magnettavlor som har löstagbara noter. Noterna har av pedagogiska skäl olika färger. Verktyget med magnettavlan och de färgade noterna omfattar alla instrument.

Magnettavla noter

Origami metodik

Origami, den japanska pappersvikningen, är ett kreativt och lekfullt sätt att uttrycka former i papper. Man kan vika efter redan existerande former eller göra helt egna ju längre man kommer i lärandet. Origami bidrar också till en djupare förståelse för matematik då barnen genom vikningen av papper lär sig geometri. Våra kurser är unika och lockar barn till att lära sig mer om och uppleva glädjen i Origami.

Vi erbjuder tyvärr inte Origami längre.

Origami pappersvikning

Mangametodik

På mangakursen får eleverna till exempel lära sig att rita figurer, ansiktsuttryck, bakgrunder, serier och djur i japansk mangastil. Man får börja med grunderna, för att senare gå djupare in på en mer detaljerad nivå. De elever som har kommit igenom grundfasen får även lära sig om tuschning, färgläggning och enklare skuggning. Målet med kursen är att eleverna ska lära sig att se olika former, använda mer 3d-tänk och träna kopplingen mellan ögat och handen när de ritar. Vid slutet av terminen får eleverna chansen att visa upp sina teckningar i en vernissage eller utställning i respektive skola.

Mangakursen är menad att vara en rolig kurs där eleverna får mycket konstnärlig frihet. Inom manga finns mycket olika stilvariationer allt ifrån realistisk till väldigt förenklad, eleverna uppmuntras att hitta sin egen teckningsstil och utveckla den. ​

 

Manga instruktion