Pianokurser på ÖMK

Piano är på vår skola det mest populära instrument att ta lektioner på. ÖMK:s rektor och grundare Sonoko Kase har i många år arbetat som konsertpianist i Tokyo och har utvecklat en egen pianometodik som framförs i skolans pianobok "Klang i Klaveret". Anmäl dig här!