Origami för Matematiskt Lärande

Genomfördes från 7:e januari 2017 och fortgick till augusti 2019, under 2 år:

Första året går kursen igenom de grundläggande principerna för origami. Undervisning i vikanvisningar och dess symboler. Som musiknoter är symbolerna internationella. Att lära sig grunden, vikningsteknik och basformer. Om eleverna vet att olika former har olika egenskaper, då kan eleverna skapa geometriska former med papper.

Andra året går kursen igenom mer avancerad origami teknik. Jämförelse med verktyg för att lösa geometri och motsvarande viknings teknik. Skapa olika vinklar, dela vinkel, dela sträckan etc. Viker origamiverk och eleverna kan jämföra origami med geometri och algebra. Svåra irrationella tal ersätts med enkel origami.

Tredje året går kursen in på eget skapande med origami-matematik tanken. Eleverna lär sig proportion i origamiverk. Då ökar möjligheten att uttrycka nyanser på origamiverken. Man kan börja tillverka origamiverk känslofullt. Då känner man att origami är ett utmärkt verktyg för att lösa matematiska problem.

Det genomföras utställningar på Fisksätra bibliotek och lokalt i skolorna. 

Projektet genomfördes med hjälp av Nacka kommun på Akademiska skolan i Fisksätra, Ebba Brahe skolan på Kvarnholmen och Inspira skolan i Älta.

Språkutvecklande Musik

Språkutvecklande musik: Genom musik och sång ger vi barnen ytterligare ett verktyg att kunna lättare lära sig språkets olika sidor. Vi vill även med rytm och rörelse aktivera hela människan då vi siktar på att lära ut och skapa sånger, danser och rap med grundläggande språkliga element som dagar, siffror, färger, kroppen, djur, känslor, o.s.v. Vi tänker oss att anpassa metoderna efter ålder och utveckling av språket hos deltagarna. Vi kommer skicka lärare till skolorna där barnen går en gång i veckan, 26 gånger per läsår á 40 minuter per lektionstillfälle.

Grundskolorna hjälper oss med att sätta ihop grupper med eleverna även om de är spridda i olika klasser. Projektet genomfördes med hjälp av bidrag från Nacka kommun.

Projektet avslutades under våren 2018. Sammanlagt 32 elever på tre skolor (Akademiska skolan i Fisksätra, Castello och Johannes Petri skola) deltog.